Kanin - Avel och uppfödning

Kaniner kan få allt emellan 1-15 ungar per kull, och det varierar mellan raserna hur många ungar dem får. Innan du bestämmer dig för att para din kanin så måste du tänka efter så att du har plats och tid för att ta hand om dem tills det att du kan sälja ungarna. När du ska para din hona för första gången ska hon helst inte vara över 1 år Även om det i de flesta fall även brukar vara helt okej at para en förstfödande kaninhona över 1 år också. Vid en ålder mellan 6-8 månader brukar det vara lagom för första kullen. En kaninhona bör få hålla igång och ta ungefär 1-3 kullar per år.

Andra saker du bör titta på innan du bestämmer dig för att para din hona är att hon inte vara i en fällningsperiod. Hon bör också vara i bra form innan parningen. Detta göra tt hon kommer att klara förlossningen lättare, men även att hon kommer att få det lättare att bära runt på ungarna. En fördel är om du parar henne på våren eller sommaren då ungarna kan äta färskt gräs när dem fötts.

Hanen ska vara minst 7 månader men kan ofta vara betydligt yngre än så. Det finns exempel på kaninhanar som blir pappor redan vid 3 månaders ålder. Tänk på att inte para kaniner som har någon sjukdom eller fel kroppsligt som t.ex. bettfel eftersom detta är fel som ofta går i generationer. Man kan para sin hona regelbundet fram tills hon är max 5 år medan hanen ska vara något yngre, 3år. För att veta om din kanin är redo för parning kan du klappa den längst ryggen och lyfter hon då på sin bakdel är hon parningsvillig. Tänk på att klippa både honan och hanens klor före parning så dem inte skadar varandra under parningen.

När du ska göra ett försöka att para kaninerna ska du låta honan komma till hanen och inte tvärtom. Om man gör fel kommer honan istället att försöka försvara sitt revir. Själva parningen tar omkring 10-15 sekunder. Låt kaninerna para sig 3-4 gånger så att du är säker på att honan blivit befruktad. Själva dräktigheten varar i 29-35 dagar så var beredd att sätta in en bolåda i honans bur. Honan föder dock helst i lugn och ro på kvällen eller natten när hon är ensam och ingen människa är där.

Det finns olika tecken på att din hona är dräktig: Ca2 veckor efter parningen kan man känna på magen om den är stor och spänd, då kan man anta att parningen tagit och att hon är dräktig. En kaninhona kan dock absorbera sina ungar, något som människan inte märker. Detta är en skyddsmekanism som härstammar från vildkaninen som absorberar sina ungar om kolonin är i fara eller hotas av mycket sjukdomar. En tamkanin kan absorbera ungarna om hon inte är i form, är för gammal eller sjuk, eller om hon blir stressad av t.ex. en lång transport eller flytt. Man ska därför hantera dräktiga kaninhonor varsamt. De kan komma ut och skutta i en hage, men inte aktiveras med t.ex. kaninhoppning eller liknande.